La Confraria

El Pòsit de Pescadors de l’Escala es va fundar l’any 1932 i va convertir-se en Confraria el 1967. Als seus inicis hi havia fins a 56 embarcacions de teranyina i quinze de tresmall. Actualment, hi ha quatre embarcacions de teranyina i deu de tresmall. El seu àmbit territorial s’estén des de Punta del Xeric fins al Riuet de Sant Martí d’Empúries.

La Confraria és una corporació de dret públic sense ànim de lucre i amb personalitat jurídica pròpia que representa el sector pesquer i es regeix a través d’estatuts propis. Els òrgans rectors de la Confraria són: la Junta General el Capítol i el Patró Major. Els càrrecs dels òrgans de govern es renoven cada quatre anys i poden ser reelegits.

La Confraria de Pescadors de l’Escala actua com a òrgan de consulta i col·laboració amb l’Administració de la Generalitat de Catalunya i té com a objectiu promoure i impulsar els interessos pesquers, extractius i comercials.Una de les funcions principals és organitzar la subhasta diària del peix i també fer-ne la gestió posterior de cobrament i pagament dels imports a clients i embarcacions.

Flota

Vivint el mar des de 1932

La confraria de L’Escala

Port de la Clota s/n
T. 972 77 65 97
info@cpescala.cat

Segueix-nos: